- Square Enix
  - Nintendo
  - Konami
  - Nippon Ichi
  - Grasshopper
  - Mistwalker
  - Cave
  - Basiscape
  - Western Games  - Castlevania
  - Chrono
  - Dragon Quest
  - Final Fantasy
  - Kingdom Hearts
  - Mana
  - Mario
  - Megami Tensei
  - Mega Man
  - Metal Gear
  - Resident Evil
  - SaGa
  - Silent Hill
  - Sonic
  - Star Ocean
  - Street Fighter
  - Suikoden
  - Tales
  - Ys
  - Zelda  - Masashi Hamauzu
  - Norihiko Hibino
  - Kenji Ito
  - Noriyuki Iwadare
  - Koji Kondo
  - Yuzo Koshiro
  - Shoji Meguro
  - Yasunori Mitsuda
  - Manabu Namiki
  - Hitoshi Sakimoto
  - Motoi Sakuraba
  - Tenpei Sato
  - Yoko Shimomura
  - Koichi Sugiyama
  - Masafumi Takada
  - Nobuo Uematsu
  - Michiru Yamane
  - Akira Yamaoka

  - Vocalists
  - The Black Mages
  - The Star Onions
Home Contact Us Top

 

Kazumi Totaka :: Game Projects

Overview Biography Discography Game Projects Interviews

Game Boy

1992 R&D1
Nintendo
X
Composition / Arrangement
1992 R&D1
Nintendo
Kaeru no Tameni Kane wa Naru
Composition / Arrangement
1992 R&D1
Nintendo
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
Composition / Arrangement
1993 R&D1
Nintendo
The Legend of Zelda: Link's Awakening
Composition / Arrangement with Minako Hamano, Kozue Ishikawa
1994 R&D1
Nintendo
Wario Land: Super Mario Land 3
Testing

Super Nintendo

1992 R&D1
Nintendo
Mario Paint
Composition with Hirokazu Tanaka

Virtual Boy

1995 R&D1
Nintendo
Virtual Boy Wario Land
Composition / Arrangement

Nintendo 64

1996 EAD
Nintendo
Wave Race 64
Composition / Arrangement
1997 EAD
Nintendo
Yoshi's Story
Composition / Arrangement
1996 EAD
Nintendo
Wave Race 64
Composition / Arrangement
2001 EAD
Nintendo
Animal Forest
Sound Direction / Composition with Toru Minegishi, Kenta Nagata, Shinobu Tanaka

Nintendo 64DD

1999 EAD
Nintendo
Mario Artist: Paint Studio
Composition / Arrangement
2000 EAD
Nintendo
Mario Artist: Polygon Studio
Composition / Arrangement

GameCube

2001 EAD
Nintendo
Luigi's Mansion
Composition / Arrangement with Shinobu Tanaka
2001 EAD
Nintendo
Animal Crossing / Animal Forest e+
Sound Direction / Composition with Toru Minegishi, Kenta Nagata, Shinobu Tanaka
2004 EAD
Nintendo
Pikmin 2
Sound Direction / Composition with Hajime Wakai

DS

2005 EAD
Nintendo
Yoshi Touch & Go / Yoshi Topsy-Turvy
Sound Direction / Composition with Toru Minegishi, Asuka Ota
2005 EAD
Nintendo
Animal Crossing: Wild World / Animal Forest: Wild World
Sound Direction / Composition with Asuka Ota

Wii

2006 EAD
Nintendo
Wii Sports
Composition / Arrangement
2006 SPD4
Nintendo
Mii Channel
Composition / Arrangement
2006 SPD4
Nintendo
Wii Shop Channel
Composition / Arrangement
2007 SPD4
Nintendo
Check Mii Out Channel
Composition / Arrangement
2008 EAD
Nintendo
Wii Music
Direction
2008 HAL Lab.
Nintendo
Super Smash Bros. Brawl
Reprises from Animal Crossing, Animal Crossing: Wild World, The Legend of Zelda: Link's Awakening, Luigi's Mansion, X, Wii Sports, Wii Channels, Yoshi's Story / Arrangement (Title from Animal Crossing, The Roost from Animal Crossing: Wild World)
2009 EAD
Nintendo
Animal Crossing: City Folk / Animal Forest: City Forest
Sound Direction / Composition