- Square Enix
  - Nintendo
  - Konami
  - Nippon Ichi
  - Grasshopper
  - Mistwalker
  - Cave
  - Basiscape
  - Western Games  - Castlevania
  - Chrono
  - Dragon Quest
  - Final Fantasy
  - Kingdom Hearts
  - Mana
  - Mario
  - Megami Tensei
  - Mega Man
  - Metal Gear
  - Resident Evil
  - SaGa
  - Silent Hill
  - Sonic
  - Star Ocean
  - Street Fighter
  - Suikoden
  - Tales
  - Ys
  - Zelda  - Masashi Hamauzu
  - Norihiko Hibino
  - Kenji Ito
  - Noriyuki Iwadare
  - Koji Kondo
  - Yuzo Koshiro
  - Shoji Meguro
  - Yasunori Mitsuda
  - Manabu Namiki
  - Hitoshi Sakimoto
  - Motoi Sakuraba
  - Tenpei Sato
  - Yoko Shimomura
  - Koichi Sugiyama
  - Masafumi Takada
  - Nobuo Uematsu
  - Michiru Yamane
  - Akira Yamaoka

  - Vocalists
  - The Black Mages
  - The Star Onions

Pre-Order Now:

Stream Online:


Home Contact Us Top

 

Miki Higashino :: Game Projects

Overview Biography Discography Game Projects Interviews

Arcade

1985 Konami Gradius / Nemesis
Composition / Arrangement
1985 Konami Yie Ar Kung Fu
Composition / Arrangement
1986 Konami Salamander
Composition / Arrangement
1986 Konami Life Force (adaptation of Salamander)
Composition / Reprises from Salamander (1986)
1989 Konami Gradius III
Composition / Arrangement with Seiichi Fukami, Keizo Nakamura, Mutsuhiko Izumi, Junichiro Kaneda
1989 Konami Teenage Mutant Ninja Turtles
Composition / Arrangement with Mutsuhiko Izumi
1990 Konami Surprise Attack
Composition / Arrangement with Hidenori Maezawa, Keizo Nakamura
1993 Konami Premier Soccer
Composition / Arrangement / Sound Effects
2000 Konami beatmania III
Performance ("Trust No One", "Tondemo Paradise") with Hirofumi Taniguchi, Masanori Adachi, Taro Kudou of the Thelonious Monkees
2007 Konami pop'n music 15
Composition ("Forest Song", "FU-FA")

Nintendo Entertainment System

1986 Konami Gradius
Reprises from Gradius / Nemesis (1985)
1987 Konami Life Force / Salamander
Reprises from Salamander (1986)
1990 Konami Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Arcade Game
Reprises from Teenage Mutant Ninja Turtles (1989)

MSX

1986 Konami Knightmare
Composition / Arrangement
1987 Konami Salamander
Composition with Motoaki Furukawa, Masahiro Ikariko

TurboGrafx-16

1991 Konami Gradius
Reprises from Gradius (1985)

Super Nintendo

1992 Konami Contra III: The Alien Wars / Contra Spirits
Composition / Arrangement with Masanori Adachi, Tappi Iwase
1993 Konami Mouryousenki Madara 2
Composition / Arrangement with Masanori Adachi, Tappi Iwase

Mega Drive

1993 Konami Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters
Composition / Arrangement / Sound Effects
1994 Konami Double Dribble: The Playoff Edition / Hyper Dunk
Composition / Arrangement / Sound Effects

Turbo CD

1994 Konami Tokimeki Memorial
Composition / Arrangement with Mikio Saito, Seiya Murai, Hiroe Noguchi

PlayStation

1995 Konami Tokimeki Memorial Forever With You
Reprises from Tokimeki Memorial (1994)
1995 Konami Suikoden / Genso Suikoden
Composition / Arrangement with Tappi Iwase, Hiroshi Tamawari, Setsu Taniguchi, Mayuko Kagesita
1996 Konami Gradius Deluxe Pack
Three New Compositions & Arrangements / Reprises from Gradius (1985)
1996 Konami Vandal Hearts ~Ancient Lost Civilization~
Composition / Arrangement with Hiroshi Tamawari, Kosuke Soeda, Masahiro Yamauchi
1997 Love-de-Lic
ASCII
Moon: Remix RPG Adventure
Performance with Hirofumi Taniguchi, Masanori Adachi, Taro Kudou of the Thelonious Monkees
1998 Konami Suikoden II / Genso Suikoden II
Composition / Arrangement with Keiko Fukami
1999 Love-de-Lic
ASCII
UFO: A Day in the Life
Performance with Hirofumi Taniguchi, Masanori Adachi, Taro Kudou of the Thelonious Monkees
2000 Konami Genso Suikogaiden Vol. 1: Swordsman of Harmonia
Composition / Arrangement with Keiko Fukami
2001 Konami Genso Suikogaiden Vol. 2: Last Duel at the Crystal Valley
Composition / Arrangement with Keiko Fukami

Saturn

1996 Konami Gradius Deluxe Pack
Three New Compositions & Arrangements / Reprises from Gradius (1985)
1996 Konami Tokimeki Memorial Forever With You
Reprises from Tokimeki Memorial (1994)
1997 Konami Vandal Hearts ~Ancient Lost Civilization~ (port)
Reprises from Vandal Hearts ~Ancient Lost Civilization~ (1996)
1998 Konami Genso Suikoden (port)
Reprises from Suikoden / Genso Suikoden (1995)

PlayStation 2

2004 Konami Suikoden IV / Genso Suikoden IV
Reprises from Suikoden series arranged by Masahiko Kimura, Norikazu Miura, Michiru Yamane
2005 Blue Moon
Taito
Tsukiyo ni Saraba
Composition / Arrangement with Miki Higashino
2006 Konami Suikoden V / Genso Suikoden V
Reprises from Suikoden series arranged by Norikazu Miura

PSP

2006 Konami Suikoden I & II (remake)
Reprises from Suikoden series
2006 Konami Tokimeki Memorial Forever With You
Reprises from Tokimeki Memorial (1994)

Wii

2008 Konami Gradius ReBirth
Reprises from Gradius series arranged by Manabu Namiki

Xbox 360

2008 Konami Otomedius G
Arrangement ("Slash Fighter") / Reprises from Gradius series

DS

2008 Konami Suikoden Tierkreis / Genso Suikoden Tierkreis
Reprises from Suikoden series arranged by Norikazu Miura