- Square Enix
  - Nintendo
  - Konami
  - Nippon Ichi
  - Grasshopper
  - Mistwalker
  - Cave
  - Basiscape
  - Western Games  - Castlevania
  - Chrono
  - Dragon Quest
  - Final Fantasy
  - Kingdom Hearts
  - Mana
  - Mario
  - Megami Tensei
  - Mega Man
  - Metal Gear
  - Resident Evil
  - SaGa
  - Silent Hill
  - Sonic
  - Star Ocean
  - Street Fighter
  - Suikoden
  - Tales
  - Ys
  - Zelda  - Masashi Hamauzu
  - Norihiko Hibino
  - Kenji Ito
  - Noriyuki Iwadare
  - Koji Kondo
  - Yuzo Koshiro
  - Shoji Meguro
  - Yasunori Mitsuda
  - Manabu Namiki
  - Hitoshi Sakimoto
  - Motoi Sakuraba
  - Tenpei Sato
  - Yoko Shimomura
  - Koichi Sugiyama
  - Masafumi Takada
  - Nobuo Uematsu
  - Michiru Yamane
  - Akira Yamaoka

  - Vocalists
  - The Black Mages
  - The Star Onions

Pre-Order Now:

Stream Online:


Home Contact Us Top

 

Mario & Zelda Big Band Live

Description

On September 14, 2003, at Nihon Seinenkan Hall, Tokyo, a live concert featuring performances of Mario, Zelda, and Yoshi series music occurred. Hosted by Ashura Benimaru Ito, The Big Band of Rogues and Yoshihiro Arita's band performed jazz, Latin, country, and bluegrass arrangements. The concert became source of a CD and DVD.

Composition

Koji Kondo
Kazumi Totaka (8)
Kenta Nagata (9, 10)

Arrangement

Shigeo Nukita (1, 2, 4 ~ 6, 13 ~ 18)
Koji Kondo (3)
Yoshihiro Arita (7 ~ 12, 18)

Performance

The Big Band of Rogues (Tokyo Cuban Boys Jr.) (2 ~ 7, 13 ~ 18)
Yoshihiro Arita and Band (7 ~ 11, 18)
Ashura Benimaru Ito (1)
Seiko (4, 5, 11)

Special Guests

Koji Kondo
Shigeru Miyamoto
Takashi Tezuka Kazumi Totaka
Kenta Nagata

Official Recordings

Mario & Zelda Big Band Live CD
Mario & Zelda Big Band Live DVD

Reviews

Review of CD by Jared

Set Listings

01) Opening [Super Mario Bros]
02) Super Mario 64 Opening ~ Overworld Theme [Super Mario 64]
03) Super Mario Bros. Medley [Super Mario Bros.]
04) Mario Scat Version [Super Mario Sunshine]
05) Go! Go! Mario [Super Mario Bros.]
06) Ending Theme [Super Mario Bros. 3]
07) Athletic Theme [Yoshi's Island]
08) Yoshis on the Beach [Yoshi's Story]
09) Title Theme [The Legend of Zelda: The Wind Waker]
10) Dragon Roost Island [The Legend of Zelda: The Wind Waker]
11) Epona's Song [The Legend of Zelda: Ocarina of Time]
12) Delfino Plaza [Super Mario Sunshine]
13) Zora Band [The Legend of Zelda: Majora's Mask]
14) Goron City [The Legend of Zelda: Ocarina of Time]
15) Shop [The Legend of Zelda: Ocarina of Time]
16) The Legend of Zelda Medley [The Legend of Zelda]
17) Ending Theme [Super Mario Sunshine]

Encore

18) Slider [Super Mario 64]