- Atlus
  - Capcom
  - Cave
  - Falcom
  - Irem
  - Konami
  - Microsoft
  - Namco Bandai
  - Nintendo
  - Nippon Ichi
  - Grasshopper
  - Sega
  - Sony
  - Square Enix
  - Western Games  - Castlevania
  - Chrono
  - Dragon Quest
  - Final Fantasy
  - Kingdom Hearts
  - Mana
  - Mario
  - Megami Tensei
  - Mega Man
  - Metal Gear
  - Resident Evil
  - SaGa
  - Silent Hill
  - Sonic
  - Star Ocean
  - Street Fighter
  - Suikoden
  - Tales
  - Ys
  - Zelda  - Masashi Hamauzu
  - Norihiko Hibino
  - Kenji Ito
  - Noriyuki Iwadare
  - Koji Kondo
  - Yuzo Koshiro
  - Shoji Meguro
  - Yasunori Mitsuda
  - Manabu Namiki
  - Hitoshi Sakimoto
  - Motoi Sakuraba
  - Tenpei Sato
  - Yoko Shimomura
  - Koichi Sugiyama
  - Masafumi Takada
  - Nobuo Uematsu
  - Michiru Yamane
  - Akira Yamaoka


Home Contact Us Top

 

Planetary Pieces: Sonic World Adventure Original Soundtrack

Planetary Pieces: Sonic World Adventure Original Soundtrack Record Label: Wavemaster
Catalog No.: WWCE-31193/5
Release Date: January 28, 2009
Reviews: Setnaro's Review
Purchase: Buy at VGM World

Production Credits

Original Composition: Tomoya Otani (See TO), Takahito Eguchi (See TE), Fumie Kumatani (See FK), Hideaki Kobayashi (See HK), Kenichi Tokoi (See KT), Mariko Nanba (See MN)
Arrangement: Tomoya Otani (1-2, 1-22, 1-23, 2-18, 2-25, 3-18, 3-25 - Beats), Takahito Eguchi (1-3, 2-29, 3-9, 3-27, 3-30), Hideaki Kobayashi (1-18, 2-7, 2-15, 3-11, 3-12, 3-17, 3-25), Masahiro Kobayashi (2-16, 2-21, 2-23, 2-24, 2-25, 2-26, 3-1 - Brass), Tadashi Otsubo (2-23 - Strings), Mariko Nanba (3-30)
Orchestration: Takahito Eguchi (1-2, 1-24, 2-1, 2-27, 2-28, 2-30, 3-27)
Lyrics: Jaret Reddick (1-1), Candie Y (3-30)
Performance: See Performance Credits

Track Listings

Disc One (67:22)
Track Title Track Time Composer
01) Endless Possibility - Vocal Theme 4:11 TO
02) Cutscene - Opening 5:39 TE+TO
03) Cutscene - A New Journey 1:34 TO+TE
04) Apotos - Day 3:19 FK
05) Windmill Isle - Day 5:03 TO
06) Cutscene - The First Night 1:03 TE
07) Cutscene - Tails In Trouble! 0:25 TE
08) Intro: Windmill Isle - Night 0:07 FK
09) Windmill Isle - Night 2:54 FK
10) Apotos - Night 3:03 FK
11) Cutscene - To Spagonia! 1:11 TE
12) Tornado Defense - 1st Battle 1:53 FK
13) Mazuri - Night 2:59 FK
14) Intro: Savannah Citadel - Night 0:08 FK
15) Savannah Citadel - Night 3:02 FK
16) Cutscene - Same As Ever 1:03 TE
17) Cutscene - Gaia Manuscripts 1:25 TE
18) Cutscene - Eggman Again 0:43 HK
19) Cutscene - Sonic Appears 0:13 TE
20) Mazuri - Day 3:00 FK
21) Savannah Citadel - Day 3:50 TO
22) Cutscene - The Egg Beetle 0:44 TE
23) Boss Battle - Day 4:48 HK
24) Boss Stage Clear 0:10 TO
25) Cutscene - Temple Activated! 0:17 TE
26) Cutscene - Planet Pieces 0:18 TE
27) Holoska - Day 3:01 FK
28) Cool Edge - Day 5:22 TO
29) Spagonia - Night 2:41 KT
30) Intro: Rooftop Run - Night 0:08 TO
31) Rooftop Run - Night 3:08 TODisc Two (71:51)
Track Title Track Time Composer
01) The World Adventure - Orchestral Theme 4:14 TO
02) Gaia Gate 1:57 FK
03) Chun-nan - Night 3:42 KT
04) Intro: Dragon Road - Night 0:08 KT
05) Dragon Road - Night 3:10 KT
06) Boss Battle - Night 4:51 FK
07) Cutscene - Eggman's Idea 2:44 FK
08) Rooftop Run - Day 3:55 TO
09) Spagonia - Day 2:33 KT
10) Chun-nan - Day 3:16 KT
11) Dragon Road - Day 3:08 KT
12) Holoska - Night 3:18 FK
13) Intro: Cool Edge - Night 0:08 FK
14) Cool Edge - Night 2:42 FK
15) Cutscene - Project Dark Gaia 1:13 FK
16) Shamar - Day 3:03 KT
17) Arid Sands - Day 4:01 TO
18) Empire City - Night 2:56 FK
19) Intro: Skyscraper Scamper - Night 0:08 FK
20) Skyscraper Scamper - Night 2:44 FK
21) Shamar - Night 3:03 KT
22) Intro: Arid Sands - Night 0:08 KT
23) Arid Sands - Night 3:48 KT
24) vs. Titan & Big Mother 2:42 KT
25) Empire City - Day 2:39 FK
26) Skyscraper Scamper - Day 3:08 FK
27) Stage Clear 0:10 TO
28) Result Screen - E Rank 0:45 TO
29) The World Adventure - Piano Version 1:28 TO
30) The World Adventure - Jingle 0:11 TEDisc Three (62:50)
Track Title Track Time Composer
01) Werehog Battle Theme 3:27 KT
02) Adabat - Night 2:35 KT
03) Intro: Jungle Joyride - Night 0:08 KT
04) Jungle Joyride - Night 4:31 KT
05) Adabat - Day 2:22 KT
06) Jungle Joyride - Day 5:02 TO
07) Cutscene - Chip's Change 0:54 TE
08) Cutscene - Chip's Memories 1:19 TE
09) Cutscene - No Reason 1:46 TO+TE
10) Tornado Defense - 2nd Battle 1:53 FK
11) Cutscene - Eggmanland 0:54 HK
12) Eggmanland Entrance 2:18 HK
13) Eggmanland - Day 2:41 KT
14) Eggmanland - Night 3:24 KT
15) Cutscene - The 7th Continent 0:14 TE
16) Cutscene - Congratulations 0:39 TO
17) Cutscene - The Egg Dragoon 0:39 HK
18) vs. Egg Dragoon 5:28 HK
19) Cutscene - Dark Gaia Appears 1:56 TE
20) Cutscene - Shrines in Flight 0:18 TE
21) Cutscene - Hour of Awakening 0:38 TE
22) vs. Dark Gaia 3:33 HK
23) Cutscene - Dark World~Hope and Despair 1:10 TE
24) Cutscene - The Final Form 0:41 TE
25) Super Sonic vs. Perfect Dark Gaia 3:45 TO
26) Cutscene - Annihilation 0:23 TE
27) Cutscene - Rekindled Light~Save the Speech! 2:14 TO
28) Cutscene - To the Surface 1:09 TE
29) Cutscene - Always 0:40 TE
30) Dear My Friend - Ending Theme 6:09 MN

Production Credits

Lead Vocals: Jaret Reddick (1-1), Brent Cash (3-30)
Backing Vocals: Erik Chandler (1-1), Yoshihiko Chino (3-30), marby (3-30)
Guitars: Chewtaro Moritake (1-1, 1-5, 1-21, 1-28, 1-30, 1-31, 2-8, 2-17, 2-18, 2-20, 2-26), Shiji Kawase & Yoshifumi Yamamoto (1-4, 1-8, 1-9, 1-29, 2-9, 2-16, 2-21), Jun Senoue (3-25), Naganori Sakakibara (3-30)
Drum Kit: Masayuki Muraishi (1-1), Hideo Yamaki (1-29, 2-9, 2-20, 2-24, 3-1)
Electric Bass: Ichiro Fujiya (1-5, 1-31, 2-17), Takeshi Taneda (1-21, 1-28, 2-8), Takumi Matsuda (2-16, 2-21), Tomoya Otani (3-25)
Violins: Masatsugu Shinozaki (1-5, 1-14, 1-15, 2-8, 2-20, 2-23, 2-24, 3-1), Yasunao Ishida (1-5, 1-15, 2-8, 2-20, 2-23, 2-24, 3-1), Kiyo Kido (1-5, 1-15, 2-8, 2-20, 2-23, 2-24, 3-1), Yuriko Mori (1-15, 2-20, 2-23, 2-24, 3-1), Daisensei Muroya Strings (3-30)
Cello: Yasurou Choumei (1-15, 2-20, 2-23, 2-24, 3-1, 3-4), Masami Horisawa (2-8)
Acoustic Bass: Naomi Nakamura (1-4, 1-10, 1-29, 2-9), Makoto Saito (2-20, 3-1)
Ehru: Kanae Nozawa (2-1, 2-10)
Accordion: Yoshiaki Sato (1-5, 1-29, 1-30, 1-31, 2-9)
Percussion: Yuki Sugawara (1-13, 1-20)
Vibraphone: Hideyo Takakuwa (2-19), Marie Oishi (2-20)
Flutes: Hideyo Takakuwa (1-4, 1-8, 1-9, 1-10, 1-13, 1-15, 1-20, 1-21, 2-19, 2-20)
Trumpet: Koji Nishimura (2-16, 2-21, 2-23, 2-24, 2-25, 2-26, 3-1), Masahiro Kobayashi (2-16, 2-18, 2-21, 2-23, 2-24, 2-25, 2-26, 3-1)
Trombone: Kanade Shishiuchi (2-16, 2-21, 2-23, 2-24, 2-25, 2-26)
Saxophones: Yoshinari Takegami (1-27, 2-16, 2-21, 2-22, 2-23, 2-24, 2-25, 2-26, 3-1)
Blues Harp: Nobuo Yagi (2-18, 2-25)
Gamelan: Koichi Minagawa (3-2, 3-3, 3-5), Kohei Kawamura (3-2, 3-3, 3-5), Tomoyuki Hamamoto (3-2, 3-3, 3-5)
Piano: Takahito Eguchi (1-6, 2-29, 3-9, 3-28, 3-30), Yutaka Minobe (3-1)
Rhodes Piano: Tadashi Otsubo (2-18, 2-25)
Conductor: Koji Haijima (1-2, 1-24, 2-1, 2-27, 2-28, 2-30)
Performance: Tokyo Philharmonic Orchestra (1-2, 1-24, 2-1, 2-27, 2-28, 2-30)