- Square Enix
  - Nintendo
  - Konami
  - Nippon Ichi
  - Mistwalker
  - Cave
  - Basiscape
  - Western Games  - Castlevania
  - Chrono
  - Dragon Quest
  - Final Fantasy
  - Kingdom Hearts
  - Mana
  - Mario
  - Mega Man
  - Metal Gear
  - Resident Evil
  - SaGa
  - Silent Hill
  - Star Ocean
  - Street Fighter
  - Suikoden
  - Tales
  - Tekken
  - Ys
  - Zelda  - Masashi Hamauzu
  - Norihiko Hibino
  - Kenji Ito
  - Noriyuki Iwadare
  - Koji Kondo
  - Yuzo Koshiro
  - Yasunori Mitsuda
  - Manabu Namiki
  - Hitoshi Sakimoto
  - Motoi Sakuraba
  - Tenpei Sato
  - Yoko Shimomura
  - Koichi Sugiyama
  - Nobuo Uematsu
  - Michiru Yamane
  - Akira Yamaoka

  - Vocalists
  - The Black Mages
  - The Star OnionsHome Contact Us Top

 

Ten Plants 2 Children Songs

Ten Plants 2 Children Songs Record Label: Biosphere Records
Catalog No.: BICA-5002
Release Date: October 27, 1999
Reviews: Simon's Review
Purchase: Buy at eBay

Production Credits

Original Composition: Nobuo Uematsu (1), Yasunori Mitsuda (2), Chinatsu Kuzuu (3), Katsumi Tanaka (4), Toshiyuki Sasagawa (5), Takayuki Nakamura (6), Aki Hata (7), Katsuhiro Hayashi (8), Papa's Pleasure (9), Koji Hayama (10)
Lyrics: Junko Kudo (2)
Vocals: CHiCO (1), Noriko Mitose (2), Chinatsu Kuzuu (3), Sakiko Masano (4), Yuko Yoshida (5), Hina (6), Saori Suzuki (8), Koji Hayama (10)

Track Listings

Disc One (51:56)
Track Title Track Time
01) The Rain Came Falling Down 5:50
02) Silver Lightning 6:58
03) Lots and Lots 5:06
04) Like the Moon, Like the Sun 3:59
05) Child of the Plains 5:58
06) Children Song 5:19
07) The Demon Tokimori 3:35
08) Seeing You See 3:57
09) The Bird's Tears 5:03
10) boy-hood 6:11

Additional Information

Description: Concept album organized by Nobuo Uematsu and Takayuki Nakamura.

Resources: No MIDIs are currently available for this album. To submit MIDIs for this album, please click here.

Special thanks to the staff and contributors at Chudah's Corner, Game Music Revolution, Squaremusic, RPGFan, and SoundtrackCentral for many of the translations.